١٣٩٩/٠٥/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠١/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
پلمپ يک واحد قصابی بدلیل تخلف بهداشتی در شهرستان آباده
رئيس اداره دامپزشکی شهرستان آباده از پلمپ يک واحد قصابی در اين شهرستان به دليل تخلف بهداشتی خبر داد.
 ١٣٩٨/١٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/١٢/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
معدوم سازی بیش از 6 تن ضایعات مرغ در شهرستان پاسارگاد
سرپرست دامپزشکی پاسارگاد از ضبط و معدوم سازی بیش از 6 تن ضایعات مرغ فاقد گواهی بهداشتی قرنطینه ای در این شهرستان خبر داد.
 ١٣٩٨/١٢/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>