نام اداره: بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور - زنبور عسل - کرم ابریشم و آبزیان 

شرح وظایف:

 - ارائه خدمات بهداشتي به مرغداران، زنبورداران و نوغانداران

 - نظارت و كنترل كليه امور بهداشتي شركت هاي مرغ مادر و كارخانجات جوجه كشي استان

 - بررسي وقوع تلفات شديد و ناگهاني در سطح مرغداريها، زنبورستانها و نوغانداريهاي استان از طريق بازديد و نمونه برداري و انجام آزمايشات لازمه

 - كنترل كيفي جوجه هاي يك روزه دريافتي توسط مرغداريهاي استان از طريق انجام آزمايشات لازمه (MS,MG)   و كشت قارچي

 - شناسائي، جمع آوري، پردازش و نگهداري اطلاعات و آمار مورد نياز

 -  تهيه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشكي كشور

 - كسب آخرين اطلاعات علمي و فني از منابع داخلي و خارجي در مورد ريشه كني بيماريهاي واگير طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم

 - نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مبارزه و مايه كوبي عليه بيماريهاي واگير طيور و هم چنين بيماريهاي زنبور عسل و كرم ابريشم، تجزيه و تحليل آنها و انتخاب بهترين و مؤثرترين طريقه براي كنترل ريشه كني آنها .