فرم رسیدگی به شکایات و تقاضای مردمی اداره کل دامپزشکی استان فارس
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 کد ملی
 
شماره تلفن
 
 شغل  
 ایمیل  
آدرس
 
 متن تقاضا یا شکایت
 
 ارسال فایل
 
 کد امنیتی
  متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*