لیست اخبار صفحه :1
۱۲۲ اکیپ ثابت و سیار کار بازرسی بهداشتی و شرعی ذبح دام در روز عیدقربان را در استان فارس انجام می دهند

۱۲۲ اکیپ ثابت و سیار کار بازرسی بهداشتی و شرعی ذبح دام در روز عیدقربان را در استان فارس انجام می دهند

۳۷ کشتارگاه دام موجود در استان از ساعت ۶صبح تا ساعت ۱۴ آمادگی کامل جهت ذبح دامهای قربانی را دارند.همچنین ۱۲۲ اکیپ بازرسی بهداشتی و ۴۴ اکیپ نظارت شرعی به صورت ثابت و سیار در سراسر استان فارس در محل های کشتار موقت سطح شهر کار نظارت بهداشتی و شرعی دام‌های ذبح شده را انجام می‌دهند

لینک کوتاه