لیست خدمات مسئول ارائه خدمت شماره تلفن داخلی
ارائه پروانه های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 13012551000 مهندس ایرج شباهنگ 7132323097 134
ارائه پروانه های تاسیس و بهره برداری کارخانجات و کارگاههای دامپزشکی 13012552000 دکتر لیاقت 7132323097 142
ارائه پروانه های تاسیس و فعالیت مراکز و شرکتهای خدمات دامپزشکی 13012553000 مهندس جلالت 7132323097 183
ارائه گواهی بهداشتی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012554000 مهندس وحید رستگار 7132323097 124
ارائه پروانه ساخت و تولید کالاهای تحت نظارت دامپزشکی 13012555000 مهندس ایرج شباهنگ 7132323097 134
ارائه گواهی های بهداشتی اماکن دامی و کالای دامپزشکی 13022556000 اداره بهداشت و بیماری های دامی 7132323097 135
ارائه گواهی ثبت و فروش کالاهای دامپزشکی 13022557000 اداره تشخیص و درمان 7132323097 137
ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی 13012558000 اداره تشخیص و درمان 7132323097 137
نظارت بهداشتی بر اماکن دام و محصولات دامی 13012559000 اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 7132323097 133
ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی دامپزشکی 13011204000 اداره تشخیص و درمان 7132323097 137

 

لینک کوتاه