مقدمه ای بر سلامت اداری

 

نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد.

 

 

فساد اداری چیست؟

 

طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود.

 

چشم انداز ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

 

کنترل و کاهش فساد و سالم سازی مجموعه

 

تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد

 

ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم سازی دستگاه

 

اهداف

 

۱. حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان.

 

۲. شفاف سازی قوانین، مقررات، فرایندها وعملکرد در بخش خدمات.

 

۳. پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعین.

 

4. افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها.

 

5. ایجاد و تقویت مستمر توان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد.

 

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ ت ۵۰۳۲۸ ه تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

 

اعضاء

  1. بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین(
  2. مدیر حراست
  3. مدیر واحد حقوقی‌
  4. مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد
  5. مدیر مرکز فناوری اطلاعات
  6. ذی‌حساب
  7. رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
  8. سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث

 

اهم وظایف

۱- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و شرکت.

 

۲- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و....

 

۳- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی شرکت .

 

۴- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.

 

۵- تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات شرکت و تکریم ارباب رجوع.

 

۶- تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری شرکت و راهبری استقرار آن.

 

۷- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.

 

۸- تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.

 

۹- سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی

 

۱۰- راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.

 

برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸/۱۶/ ک مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۶ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق"برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" را به شرح زیر تصویب نمود:

 

الف- شفاف‌سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی؛

 

ب- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛

 

ج- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخابها و انتصابها؛

 

د- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛

 

ه- بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛

 

و- تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور؛

 

ز- تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمانهای دولتی و عمومی.

 

 

 

 

لینک کوتاه