اداره کل دامپزشکی استان فارس با هدف تامین بهداشت دام و فرآورده های دامی استان و پیشگیری و مبارزه و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام پایه گذاری شده واین وظایف را از بدو تاسیس تاکنون با جدیت پیگیری نموده است  .


اهداف و وظایف اداره کل دامپزشکی استان فارس
بررسی بیماریهای دامی، شناسائی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.
تامین بهداشت دام استان از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دام و قرنطینه‏ دامی .
مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام از طریق پیشگیری و شناسائی این بیماریها در دام .
ایجاد قرنطینه‏های دامی در مبادی ورودی و داخل استان در موارد بروز اپیدمیها به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی،
کنترل بهداشتی ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده های خام دامی که به خارج از استان صادر می شود.
نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام.
نظارت بر کارخانجات تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
نظارت بهداشتی بر کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه و مراکز عرضه فرآورده های خام دامی.
نظارت بر توزیع و فروش انواع دارو، واکسن سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.
مشارکت در سمینارهای استانی و ملی دامپزشکی و اعزام نماینده به این سمینارها در حدود اعتبارات مصوب و مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی و دامپزشکی.
تاسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی در مناطق مورد نیاز در سطح استان .
صدور پروانه اشتغال برای موسسات و واحدهای تهیه کننده مواد مورد مصرف دامپزشکی.
صدور پروانه تاسیس بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و آزمایشگاهها ی دامپزشکی و نظارت بر فعالیت آنها .
صدور پروانه اشتغال به کار مایه کوبی و درمان دام جهت افراد ذیصلاح.
تهیه وسایل و لوازم فنی ، داروها، واکسن، سرم، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی کننده مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی از داخل یا خارج استان و عرضه آن به مصرف کنندگان به قیمت تمام شده یا به صورت بلاعوض.   
 
لینک کوتاه