نام اداره : فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

شرح وظایف:

 -  برنامه‌ریزی به‌منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت‌افزار و نرم‌افزار، نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی مورد نیاز اداره کل و به‌روزرسانی سیستم‌ها،  یکپارچه ‌سازی آن‌ها بر اساس الگوها و تغییرات ابلاغ‌ شده از سوی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان

-  مدیریت بهره‌برداری از شبکه و سیستم‌های اشتراک اطلاعات اداره کل

-  پیگیری و اقدام برای اجرای دستورالعمل ها از سوی سازمان و اعمال ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه

-  یگیری به‌ منظور اصلاح ساختار و تشکیلات تفصیلی اداره کل و ادارات شهرستانی  و تأمین پست‌های سازمانی موردنیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به سازمان

-  برنامه‌ریزی و پیگیری برای استقرار سیستم اصولی و علمی جمع‌آوری، آنالیز و تحلیل آمارها و گزارش عملکرد

- برنامه‌ریزی و پیگیری برای استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری در اداره کل

- نظارت بر حسن اجرای مربوط به اتصال رایانه‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری و مخاطرات امنیتی

- برنامه‌ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها براساس اولویت‌های ابلاغی از سوی  سازمان در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش‌های ابلاغی و بررسی میزان اثربخشی آن‌ها

- کنترل و ارزیابی مستمر طرح‌ها، برنامه ها و فعالیت‌های اداره فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری استان و تنظیم گزارش ماهیانه و انعکاس به دفتر فاوای سازمان

 

لینک کوتاه