• 1401/05/04 - 08:29
  • تعداد بازدید : 220
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
آگهی مزایده خودرو

آگهی مزایده خودرو

اداره کل دامپزشکی استان فارس در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو سواری پیکان اسقاطی خود را به شماره انتظامی 63-371 الف 13 و شماره شاسی 81415711  از طریق مزایده عمومی ( قابل توجه مراکز اسقاط) به فروش رساند لذا کلیه شرکتهای مجاز و واجد شرایط اسقاط خودرو می توانند قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 15/05/1401 از ساعت 8 صبح لغایت 13 در پاکت بسته به آدرس شیراز خ مشیر نو اداره کل دامپزشکی استان فارس واحد خدمات و نقلیه تحویل دهند.

 

  1. -     پیشنهاد مخدوش و مشروط و فاقد سپرده و بعداز مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  2. -     برنده مزایده موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به فرایند اسقاط خودرو و فک پلاک اقدام و مبلغ پیشنهادی خود را بصورت کامل به شماره حساب خزانه واریز نماید.
  3. -     کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی دو نوبت، هزینه فک پلاک ، هزینه کارشناسی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به عهده برنده مزایده می باشد.
  4. -     هزینه انتقال خودرو از شهرستان داراب به مرکز اسقاط به عهده برنده مزایده می باشد.
  5. -     تسلیم وجه التزام به مبلغ 10.000.00 ریال در قبال اخذ رسید می باشد.
  6. -     تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات مورخه 18/5/1401 در محل اداره کل می باشد.
  • گروه خبری : اطلاعیه,اخبار اسلایدر
  • کد خبر : 288678
کلمات کلیدی
کاظم کدیور

کاظم کدیور

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

لینک کوتاه