:.
 سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان فارس منصوب شد سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان فارس منصوب شد
 سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان فارس منصوب شد سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان فارس منصوب شد
1393/5/2 پنجشنبه
سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان فارس منصوب شد
با حکم مدیرکل دامپزشکی استان فارس، سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی این استان منصوب شد
با حکم مدیرکل دامپزشکی استان فارس، سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس ، طی حکمی از سوی دکتر قاسم رضائیان زاده مدیر کل دامپزشکی استان ، آقای دکتر اله بخش علی نژاد منفرد به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی منصوب گردید.
در این حکم آمده است:


                                                                  
                                                                                روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس
منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس

بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است